DEMONSTRASJON

Vi vil gjøre det tydelig at det er folket som har makt til å fremtvinge historisk endring og fasiliterer derfor en arena hvor dette kan gjøres lørdag 14. mai, kl. 16:00.


Vi krever reell politisk endring i Norge!


Det er en solid inkongruens mellom den norske solidariteten med Palestina og den faktiske politiske og økonomiske støtten den norske staten retter til staten Israel. Visit Vestbredden og demonstrasjonen i anledning Nakba-dagen handler ikke om å endre Israel og Palestina, men å endre norsk politikk. 


Menneskeretten og folkretten gjelder alle under okkupasjon!


Demonstrasjonen og “okkupasjonen” av Oslos Vestbredde vil tydeliggjøre det norske engasjementet for den palestinske frigjøringskampen — noe verken media eller politikere vil kunne ignorere.

Paroler


  • Stopp okkupasjonen av Palestina
  • Sanksjoner brudd på folkeretten og menneskerettighetene
  • Nei til apartheid i 2022
  • Opphev blokkaden av Gaza


         og 


  • ... få staten og kommuner til å fremme vedtak som hindrer medvirkning til brudd på folkeretten og menneskerettighetene. 

"One can see remnants of the Palestinian villages destroyed or conquered in what is now Israel during the 1948 catastrophe, called Al Nakba. For generations, Palestinians had used the hardy cactus plant to form fences around their land. As a result, the only sign of some villages’ one-time existence are lines of cacti.


Cactus fruit, also known as prickly pear, has been seen as a symbol for Palestinians. In Levantine Arabic dialects it is called Sabr, or Sabbar, meaning patience — the one with longanimity. It was brought to the Levant by the Arabs only 500 years ago from Spain — to which it was brought from Mexico. Cactus fruit is available in every supermarket and in many side-of-the-road stalls during the summer months.


In designing this poster, I took into consideration the colors of the Palestinian flag. My intention for the poster is to communicate the level of color, the level of patience, and the flowers of hope for sweet fruits to come for Palestine and Palestinians."

Liam M. Al-zafari

Scenographer

Sammen kan vi stille regjeringen og politikerne ansvarlig for deres dobbeltmoralitet overfor brudd på folkeretten og menneskerettighetene!

Sammen kan vi stille regjeringen og politikerne ansvarlig for deres dobbeltmoralitet overfor brudd på folkeretten og menneskerettighetene!

Tog fra Stortinget til Vestbredden


Etter demonstrasjonen foran Stortinget går vi i tog tilbake til Vestbredden, ca. 16:45. Toget ledes an av palestinere i thobe og andre nasjonale plagg som følges av organisasjoner, foreninger, og alle andre som ønsker å vise solidaritet med det palestinske folket.