FINANSIØRER OG SPONSORER

Palestinakomiteen i Oslo

Palestinakomiteen i Norge

Norsk Folkehjelp

Rødt Oslo

Fritt Ord

MotForestillinger

KFUK KFUM Global

NTL Oslo Met

(Ufullstendig liste)


En ekstra takk til:

Servicesenteret på Oslo Kongresssenter

Krypton Film As

OFT — Oslo Farge & Tusj

TILSLUTTEDE

TILSLUTTEDE I 2023

AKULBI — Akademisk og Kulturell Boikott av Israel

Antifascistisk kor

Arabiske Filmdager

AUF

BDS Norge

Carmel GrillChangemaker

Den Palestinsk-Norske Forening i Norge

Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Fagforbundet Ung

Fellesforbundet Ung

Film for Palestina

Forsvar Folkeretten

Gaza Kjøkken

Grusomhetens Teater

Hausmania

Industri Energi Ung

Kampkomiteen

KFUK KFUM Global

LO OsloMelahusetMotforestillinger

Nablusforeningen

Norges Kommunistiske Parti

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdommen

NTL UngNTL ved OsloMet

OFT: Oslo Farge & Tusj

Palestinabutikken Al Quds

Palestinakomiteen i Norge

Palestinakomiteen i Oslo

PIM — Palestinske barn i israelske militære fengsler

Redd Barna

Returrettkomiteen i Norge

Rogaland Distrikt av Norges Kommunistiske Parti

Rød Ungdom

Rødt Oslo

Ship to Gaza

Street Art Oslo

SV

SV Oslo

The Platform — The place for your voice

Vega Scene


Ta kontakt for å tilføye dere listen!TILSLUTTEDE I 2022

Arabiske Filmdager
Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)
BDS Norge

Carmel Grill
Changemaker
Den palestinske norske forening i Norge
EL & IT Forbundet
Fagforbundet
Fagforbundet Oslo
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Fellesutvalget for Palestina
Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor Oslo / Akershus
Hausmania Kulturhus
Industri Energi
Islamic Cultural Centre Norway
KFUK-KFUM
KFUK-KFUM Global

Latin-Amerikagruppene i Norge

Lillestrøm SV
LO i Asker og Bærum
LO i Oslo
Minotenk
Nablusforeningen i Stavanger
Norges Kommunistiske Parti (NKP)
Norges Kristelige Studentforbund (NKSF)
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Kristiania
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNN OA)
Oslo Bygningsarbeiderforening
Oslo Grafiske Fagforening
Oslo Senterungdom
Oslo SV
Palestinabutikken Al Quds
Palestinakomiteen i Norge
Palestinakomiteen Ringerike
Rerturrettkomite i Norge
Rødt
Rødt Oslo

Rød Ungdom (RU)
Sabeel Kairos Norge
Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere
Ship to Gaza Norway
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
TeoLOgene
Vega Scene
Vennskap Jeriko - Lærdal
Vennskapsbyforeninga Hamar - Khan Younis
Vennskapsforeningen Nes - Jayyous
Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem
Visit Løkka

VOKS